Home

Najsvätejšia trojica modlitba

Litánie k Najsvätejšej Trojici - Modlitba

 1. Najsvätejšia Trojica , Otec, Syn i Duch Svätý , klaniam sa ti za všetky dobrá v živote našej rodiny, ktorá sa rozrastá. Príjmi nás všetkých a vypočuj naše prosby, milosrdenstvo naše, láska večná. Ja, mama Helenka som Ti naveky zaviazaná pokorou a vďačnosťou. Pomôž prísť k Tebe aj tým, ktorí to sami nedokážu.
 2. Modlitba za rodiny (Aktuality) První neděli po Božím hodu vánočním slavíme svátek Svaté rodiny - Ježíše, Josefa a Marie. Je to příležitost k modlitbám za potřeby všech rodin, známých i neznámých. Můj Bože, Trojice, tobě se klaním (Aktuality) Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka.
 3. Najsvätejšia Trojica je úžasné tajomstvo. Žiť v nej a ona v nás, to mení hodnotu každého okamihu života. A pritom je to také jednoduché: uvedomovať si, že keď sa prežehnávame pred modlitbou, pred prácou či pred spánkom, všetko robíme ako Boží vyslanci, že to s nami a v nás robí sám Boh, Otec i Syn i Duch Svätý
 4. Baránkova Obeta - Tajomstvá Svätej Omše - Kánonove modlitby. Druhým je, keď kňaz vyzve veriacich k vyznaniu tajomstva viery slovami: Vyznajme tajomstvo viery.Ľud na to odpovedá konštatovaním, že keď jeme Kristovo telo a pijeme jeho krv, vtedy zvestujeme pred svetom Pánovu smrť, a to dovtedy, kým nepríde v sláve opäť na tento svet: Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z.
 5. Najsvätejšia Trojica Najsvätejšia Trojica Keď ho uvideli, klaňali sa mu. (Mt 28,17) Modlitba, ktorú sa Ján Pavol II. modlil celý život Duchu Svätý, prosím Ťa o dar Múdrosti, aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal, o dar Rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery, o dar Poznania, aby som sa v živote.
 6. Modlitba chvály k Najsvätejšej Trojici Dobrý Boh urobil ešte iný zázrak, na príhovor Trikrát Obdivuhodnej Matky, keď sme za jeden rok mohli postaviť kostol aj kláštor. Pre toto dielo nám pomohol nájsť veľa dobrodincov. (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 6. 8. 1891) Chvála ti, večný Vládca, živý Boh, vždy prítomný, vždy láskavý a milosrdný Otec. Nech.
 7. Modlitba k Najsvätejšej Trojici. Najsvätejšia Trojica je pre ňu Všetko, Blaženosť, nekonečná Svätosť, Nesmiernosť, v ktorej sa strácam. Má len jedinú túžbu: úplne, bez výhrad, bez akýchkoľvek ale, úplne sa jej odovzdať. V origináli je nezvykle expresívny výraz: vydávam sa Ti ako korisť..

modlitba k Najsvätejšej Trojici . Najsvätejšia Trojica! Základné tajomstvo a pôvod všetkého! Ktože ťa videl a môže o tebe rozprávať? A ktože ťa môže zvelebovať, aká si od počiatku Modlitba Můj Bože v Trojici, jejíž autorkou je bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice OCD, je částečně citována i v Katechismu katolické církve (odst. 260). Můj Bože v Trojici, tobě se klaním, pomoz mi zapomenout úplně na sebe, abych mohla spočinout v tobě, nehybná a pokojná, tak jako by má duše již byla na věčnosti Najsvätejšia Trojica a svätá Panna Mária, Kralova Lehota. 1,019 likes · 485 talking about this. Svätá stránk Po. 08.6. Fk . Br. 06:00 + Alfonz Letanovský. D 12:00. Za Z a BP pre Máriu 65 r. H 18:00. Za dary DS a oslobodenie od rod. záťaží. A 18:30. Za z a BP pre rod

Nejsvětější Trojice - Modlitba

Kázeň otca biskupa na sviatok Najsvätejšej Trojic

Fatimská modlitba. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, klaniame sa ti s hlbokou úctou. Obetujeme ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetk Najsvätejšia Trojica, daj, aby sa rozšírila po celom svete znalosť a tým i láska k smrteľnej úzkosti Ježiša na Olivovej hore. Daj, požehnaný Ježišu, aby všetci, ktorí o Tvojom umučení uvažujú, pamätali na Tvoje utrpenie v záhrade, aby sa podľa Tvojho príkladu dobre modlili, naučili sa víťazne bojovať, aby Ťa mohli. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa Ti klaniam a obetujem Ti najdrahšie Telo a Krv, dušu a Božstvo Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta ako nápravu všetkých urážok, svätokrádeží a ľahostajností, ktorými je On sám zraňovaný

Najsvätejšia Trojica Kladie sa mnoho otázok, ohľadne Najsvätejšej Trojice. Aj ja dnes položím jednu. Čo myslíš , ako sa má správne písať: Otec , Syn, Duch Svätý, oroduj za nás ? alebo Otec, Syn, Duch Svätý orodujte za nás ? napísal Jozef HORVÁTH. Na ľavej strany ikony je anjel, ktorý zobrazuje Otca v zlatom rúchu. Zlato predstavuje svetlo, ktoré nezapadá, vernosť Boha. Za otcom je vidieť dom, dom Otca, kde nás očakáva Bolo by to úžasné aspoň niekedy prežiť, že naša modlitba, liturgia a dokonca náš obyčajný život nie je len v Bohu, len v Ježišovi, ale dokonca v Trojici. Modlitba nie je iba rozhovorom s Bohom. Modlitba to je činnosť Ducha Svätého, ktorý v nás vyvoláva túžbu po Otcovi a teda rozhovor. Rovnako prijímanie sviatosti

Ty si naša nádej, naša záchrana, naša chvála, Najsvätejšia Trojica. Osloboď ma, zachráň ma, daruj mi život, Najsvätejšia Trojica. Svätý, Svätý, Svätý, Svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je, i ktorý príde. Tebe patrí česť i vláda, Najsvätejšia Trojica. Tebe patrí sláva i moc na veky vekov Najsvätejšia Trojica, jeden Bože, Svätá Mária, Kráľovná anjelov, oroduj za nás. Svätý Michal, naplnený Božou múdrosťou, Svätý Michal, ctiteľ Večného slova, Svätý Michal, korunovaný cťou a slávou, Svätý Michal, veliteľ nebeských zborov, Modlitba za uzdravenie chorýc Modlitba k Fatimskej Panne Márii Modlitby a svätí K FATIMSKEJ PANNE MÁRII: Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku Najsvätejšia Trojica, jeden Boh By admin , 7. júna 2020 10:58 Evanjelium na slávnosť Najsvätejšej Trojice (Jn 3, 16-18) ponúka krátky úryvok z nočného rozhovoru Pána Ježiša s Nikodémom

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo Modlitba za láskavé srdce: Pane Ježišu Kriste, Ty si v nás a my sme v tebe. Zjednotení s Tebou túžime nekonečne milovať najsvätejšia trojica překlady najsvätejšia trojica. nejsvětější trojice Pretože Kábu vytvoril Abrahám, Múr v Mekke postavil žid a Chrám najsvätejšej Trojice kresťan. Protože Kaabu vytvořil Abraham, člověk, a zeď v Mekce postavil žid a chrám nejsvětější trojice křesťan Záverečná modlitba (modlí sa každý deň) Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si zjavil svätej Alžbete od Najsvätejšej Trojice tajomstvo tvojej prítomnosti, ukryté v duši spravodlivých, a chcel si, aby sa ti klaňala v Duchu a pravde. že na to treba byť úplne čistým a priezračným tak, aby sa Najsvätejšia Trojica mohla.

Farnosť Najsvätejšej Trojice Baránkova Obeta - Kánonove

 1. 3) Modlitba anjela. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú
 2. Pojem Trojica - v spojení Najsvätejšia Trojica - vyjadruje ústrednú dogmu kresťanského náboženstva. Ján Krupa pripomína, že prvé dva ekumenické koncily v Nicei (r. 325) a Konštantínopole (r. 381) definovali základnú náuku o Najsvätejšej Trojici, ako aj vlastnosti jednotlivých božských osôb: nestvorený Otec.
 3. Najsvätejšia Trojica, Boh Otec, Syn a Duch Svätý. Požehnanie nášho Pána Ježiša Krista, jeho smrť a zmŕtvychvstanie, nepoškvrnené počatie Panny Márie, ochrana anjelov a príhovor svätých nech nás chránia od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov teraz i v hodine našej smrti
 4. Kardinál Špidlík Kríž, Vzkriesenie, Najsvätejšia Trojica. robomiso. 1 25. okt 2014. Nahlásiť; Upraviť komentár; Odstrániť komentár; 22. máj 2016. BOH (Otec-Syn-Duch Svätý) Svätá trojica / Trojjediný Boh - 3 Božské Osoby Viac tu: boh-otec-syn-duchsvaty.webnode.sk/.
 5. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odpustenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečn
 6. Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Najsvätejšia a Najčistejšia Trojica a Eucharistické Srdce Pána Ježiša, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s jej bolesťami a slzami. Milovaný, dobrý Otec PIO, pros za nás a modli sa s nami! Nakoniec modlitba.
 7. Najsvätejšia Panna a Kráľovná mučeníkov, Mária! Ach, keby som sa mohol ocitnúť v nebi a pozorovať lásku, ktorú ti prejavuje Najsvätejšia Trojica a celý nebeský zbor. Keďže som ešte pútnikom v tomto slzavom údolí, prijmi aj odo mňa hriešnika, nehodného služobníka, úprimný hold a dokonalý prejav oddanosti, ktorú ti.

Modlitba k Duchu Svätému. MODLITBA LÁSKY. Prayer for the gift of Humility. Modlitba odovzdania sa. MODLITBA ZA KŇAZOV. Modlitba za uzdravenie duše i tela. Modlitba záchrany. Ukry ma do svojich svätých rán. Súbor sitemap Zvelebujem Ťa, Ó Najsvätejšia Trojica MODLITBA PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem T Tagy: boh láska radosť pokoj zhovievavosť sv. patrik najsvätejšia trojica duch svätý otec syn ježiš kristus holy trinity írsko evanjelium jednota cieľ zmysel dôvod pridať komentár filter príspevko Najsvätejšia Trojica Kladie sa mnoho otázok, ohľadne Najsvätejšej Trojice. Aj ja dnes položím jednu. Čo myslíš , ako sa má správne písať: Otec , Syn, Duch Svätý, oroduj za nás ? alebo Otec, Syn, Duch Svätý orodujte za nás ? By Jozef HORVÁTH 6/3/12 9:43 PM. K FATIMSKEJ PANNE MÁRII: Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom

Najsvätejšia Trojica - večné pochádzanie syna z otca... 02. 04. 2015. 52. Trojica. 02. 04. 2015. 126. Nebiblická trojica. 26. 12. 2016. 111. Trojica a Biblia. 18. 11. 2017 Samozrejme ,laik sa dá možno oklamať,ale ak študuje poctivo Písmo a nechá sa viesť ním a Bohom/modlitba o nájdenie pravdy/, tak úspech je zaručený. Najsvätejšia trojica je tajomstvom kresťanstva Kresťanstvo je najbežnejšie a spolu snajzákladnejšie náboženstvo. V mnohých iných teologických systémoch je všetko pochopiteľné, všetko je vysvetliteľné av pravosláve ústredné učenie Cirkvi o Trojici je úplne nepochopiteľné Najsvätejšia Trojica: Otec, Syn a Duch Svätý! Klaniam sa ti z hĺbky srdca. Obetujem ti tento deň v spojení s Ježišom a skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Chcem dnes plniť tvoju vôľu v duchu pokory, jednoduchosti a lásky. Prosím si milosť získať všetky odpustky Prosby o modlitbu Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Nepřetržitá modlitba a půst » Nepřetržitý živý společný růženec » Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. ♥ Letos je to už 13 let, co se tady za sebe modlíme :-)

Najsvätejšia Trojica - Christ-Net

Biskup Schneider iniciuje Medzinárodnú kampaň na odprosovanie za zneuctenia Eucharistie. Modlitba kampane zameranej na odprosenie za zneuctenia eucharistického Srdca Ježišovho Eucharistia je to najvzácnejšie, čo Cirkev má. Ona je tým najväčším, ba smelo môžeme povedať, že jediným jej bohatstvom. Svätý Otec Ján Pavol II. v dokumente Dominicae cenae nás povzbudzuje k jej. Svätá Trojica, jeden Bože, Svätá Mária, oroduj za nás. Najsvätejšia a nepoškvrnená Panna, moja milostivá matka, Mária, k Tebe sa utiekam ja, biedny človek, ako k matke svojho Pána, ku kráľovnej sveta, k mojej orodovnici, k nádeji a ochrane hriešnikov. Modlitba zverenia sa Panne Márii

Modlitby k Najsvätejšej Trojici - Kongregácia Dcér Božskej

Archív - Najsvätejšia Trojica. Farnosť Nová Ves nad Váhom : Men Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje Meno. Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Najsvätejšia a Najčistejšia Trojica a Eucharistické Srdce Pána Ježiša, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s jej bolesťami a slzami. Milovaný, dobrý Otec PIO, pros za nás a modli sa s nami! (modlitba obetného ruženca Pátra Pia, 24. 7

Modlitba je poučná aj pre cirkevné ponímanie svätého prijímania. Zakiaľ dnešná pobožnosť má na zreteli viacej osobnú prítomnosť Krista, liturgické modlitby po prijímaní hovoria stále o prijímaní svätej veci; ba v uvedenej modlitbe vyprosujeme si ešte väčšie dobrodenia , teda nebeské dobrá Str 21:55 SLOVO V OBRAZE (15) NAJSVÄTEJŠIA TROJICA. V Biblii, poézii, slove a obraze. Evanjelium podľa Jána 6,31-35 . Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje meno. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen Najsvätejšia Trojica, jeden Bože, oroduj za nás. Svätá Mária, Kráľovná anjelov, Svätý Michal, naplnený Božou múdrosťou, Svätý Michal, ctiteľ Večného slova, Svätý Michal, korunovaný cťou a slávou, Svätý Michal, veliteľ nebeských zborov

Modlitba anjela mieru (pokoja), anjela Portugalska daná deťom na jeseň v roku 1916. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť. Ó Otče, Ó Synu, Ó Duchu Svätý, Ó Najsvätejšia Trojica, Ó prečistá Panna Mária, všetci svätí a sväté neba, prosím o milosť obrátenia pre Jána a pre jeho otca Slavomíra pre preliatu krv môjho Spasiteľa Ježiša Krista. + Nech je naveky chválený a velebený Ježiš, Boží Syn, ktorý nás svojou prečistou krvou zachránil Kontakt TV LUX, s.r.o. Prepoštská 5, 811 01 Bratislava +421 2 21 29 55 55 tvlux@tvlux.sk IBAN: SK96 1100 0000 0026 2001 378 Najsvätejšia Trojica. Kázne P. Ľubomíra Stančeka, CM Rok A. Adventné obdobie. Prvá adventná nedeľa. 1 2 3. Druhá adventná nedeľa. 1 2 3. Modlitba - záruka rastu v láske. 1. Svetlo sveta a soľ zeme. 1. Mystérium lásky - opravdivá láska je viac ako život. 1

Najsvätejšia Trojica - (Ne)vypočutá modlitba - Sme už za vodou? PiarPro sprostredkúva veriacim sväté omše, chvály i svadby cez internet. 3 DN modlitba tela a ducha, kedy duchom vy-znávame a telom robíme znak toho vyzna-nia na vlastnom tele. Áno, gréckokatolíkovi sa ruka dvíha už ako-. Dnes čelíme najväčšej heréze, ktorú kedy postihla Cirkev - modernizmus. Pápež sv. Pius X. opísal modernizmus ako syntézu všetkých heréz. Teraz na chvíľu popremýšľajte: Madona je Cirkvou vzývaná ako tá, ktorá pobýja všetky herézy. Keď sa na vec pozrieme jednoducho, riešenie odstránenia modernizmu je v podstate jednoduché. Aby sme sa zbavili modernizmu - a. Tohtoročný sviatok Porciunkuly v Bratislave priniesol zaujímavú obmenu. Hlavným kazateľom počas troch slávnostných dní vo františkánskom kostole bol Pavol Hudák, rektor Domčeka - Pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktorý slávnosť prepojil s blížiacim sa blahorečením mučeníčky čistoty

Modlitba k Najsvätejšej Trojici OTVORENÉ SRDCI

 1. Najsvätejšia Trojica (rozlišovacia stránka) Najsvätejšia Trojica alebo Svätá Trojica je náboženský termín, pozri Najsvätejšia Trojica. Nový!!: Modlitba a Najsvätejšia Trojica (rozlišovacia stránka) · Pozrieť viac » Nový záko
 2. Teológ-kontemplatik jej vysvetlil, že prostredníctvom milosti v duši skutočne prebýva Najsvätejšia Trojica a preto pri Nej treba zotrvávať vo viere a neustálej adorácii. rôznymi spôsobmi sa rozjíma jej modlitba Môj Bože, Trojica, ktorú zvelebujem, a duchovnosť formovaná listami sv. Pavla, najmä ňou vybrané heslo.
 3. Vertikálna dimenzia: Najsvätejšia Trojica, modlitba. Horizontálna dimenzia: brat, sestra, svet. Kristus je naším oporným bodom tak v duchovnom, sesterskom živote ako i v apoštoláte. Klas. Žiť zasvätený život a apoštolát ako pozvanie ísť na hlbinu, aj napriek ťažkostiam, neúspechom, búrkam
 4. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluh
 5. Najsvätejšia Trojica, moje Všetko, moje Blaho, nekonečná Samota, Nesmiernosť, v ktorej sa strácam, Tebe sa dávam ako obeta, ukry ma v sebe, aby som mohla očakávať v tichu a samote deň, keď pôjdem v Tvojom svetle nazerať na hĺbku Tvojej vznešenosti. Amen
 6. Modlitba. Osobnosti > Jan Pavol II × Modlitba List umelcom Ó, Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II., ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3, 16 Nech Najsvätejšia Trojica prestúpi celú našu rodinu plnosťou lásky, milujúcej prítomnosti tak, aby sa i naša rodina mohla poznať a prejaviť v láske. Všetky naše neznáme potreby zahrňujeme Nebeský Otče do Tvojej starostlivosti v presvedčení a viere, že sa o ne postaráš skrze nekonečné zásluhy nášho Pána Ježiša Krista Najsvätejšia Trojica - večné pochádzanie syna z otca - je to tak? 52 reakcií 3430 Slovo na nebesiach môže znamenať všade, lebo nebesia ako obloha sú všade nad nami. A zober si, že to bola modlitba pre jednoduchých ľudí, ktorá má hlavne svoje duchovné hodnoty, nie vedecko- technické.. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Modlitba k svätému Michalovi, archanjelovi Kontemplatívna modlitba je zmluvný vzťah vytvorený Bohom v hĺbke našej bytosti. Kontemplatívna modlitba je spoločenstvo: v ňom Najsvätejšia Trojica stvárňuje človeka, Boží obraz, na svoju podobu. 2714 Kontemplatívna modlitba je aj v plnom zmysle slov

Najsvätejšia Trojica; Posledný súd; Modlitba nie je prirodzeným konaním, ale skôr prácou alebo spoluprácou s Bohom v milosti. Čas, dobrá vôľa a neustále úsilie sú nevyhnutné pre úspech v modlitbe. Mnohí sú povolaní vystúpiť k vrcholu a do výšav mystickej modlitby vo svojom duchovnom živote, ale jednoducho sa. utvoril v lone Svätej Panny. Modlitba Zdravasʼ je jedným z najkrajších spevov, ktoré môžeme vyslať na chválu a slávu Najvyššieho. (sv. Ľ.M. Grignion z Montfortu: Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca) O2H prijať Božiu vôľu ako Mária Prvú časť modlitby Zdravas', Mária zjavila Najsvätejšia Trojica: Zdravas Modlitba uzdravenia-oslobodenia Modlitba za uzdravenie. 1. časť. Úvod k modlitbe: Modliť sa za uzdravenie je nielen výzvou Panny Márie - Matky Ježiša Krista a Matky všetkých národov - ako si to žiadala v Medjugorí (a na iných miestach zjavení), ale aj pozvaním samotným Ježišom Kristom a našim Pánom, ktorý ako Boh Stvoriteľ - v jednote s Božskou Osobou Otca a Ducha. MODLITBY Z FATIMY, ktoré by sme sa mali modliť čo najčastejšie 1) Fatimská modlitba Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré.. Fatimská modlitba Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, klaniame sa ti s hlbokou úctou. Obetujeme ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetk

Modlitba Hneď zrána ďakujem ti, Najsvätejšia Trojica, že som sa zo sna prebudil. Bože, ty vo svojej veľkej dobrote a zhovievavosti sa na mňa nehneváš, aj keď som zhrešil a nevyplnil čas spasiteľným úsilím. Nedal si mi navždy zosnúť s mojimi neprávosťami, ale pre svoju nevyčerpateľnú lásku ku mne dal si mi silu. Modlitba o príhovor sv. Jána Pavla II. Ó, Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti, že sa dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II., ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje. S dôverou v tvoje nekonečné milosrdenstv Živý plamen lásky 2005, S. J. o. Kříže. Definitivní znění s textovými variantami první redakce v poznámkách. Jestliže o celé nauce svatého Jana od Kříže jeden z jeho současníků právem prohlásil, že tam, kde i ti nejskvělejší spisovatelé, jak se zdá, končí,.. Buď pochválená najsvätejšia a nerozdeliteľná Božská trojica Otec, Syn i Duch Svätý. možno takto akoby si kráčal s Pánom. Za všetko, čo ti počas dňa príde do cesty, nezabúdaj ďakovať a tvoja modlitba sa stane ustavičnou. ustavične sa modlite. Večer sa nezabudni poďakovať Pánovi. Nech si počas dňa zažil. modlitba za blahoreČenie jÁna pavla ii. O´, Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II., ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje

modlitba k Najsvätejšej Trojici. Najsvätejšia Trojica! Základné tajomstvo a pôvod všetkého! Ktože ťa videl a môže o tebe rozprávať? A ktože ťa môže zvelebovať, aká si od počiatku?[1] Pociťujem, že si taká vznešená, tak ďaleko odo mňa, ty tajomstvo tak hlboké, že musím volať z hĺbky môjho srdca svätý. Modlitba o svätorečenie bl. Jána Pavla II. Ó, Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II., ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje. S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo a na materinsk Modlitba pápeža Leva XIII. k svätému Michalovi archanjelovi. Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po. Modlitba Mary Shaw od počatia po narodenie. Dnes večer sa budeme spoločne modliť modlitbu, ktorá sa nazýva modlitba od počatia po narodenie. Niektorí túto modlitbu poznáte, niektorí nie. Ale zistila som, že táto modlitba je veľmi účinná pri uzdravovaní. Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti za to, že si sa radovala nad. Nechal kalich a hostiu vznášať sa vo vzduchu, vrhol sa na zem vedľa nás a trikrát opakoval modlitbu: Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý Hneď na to povstal, vzal znovu kalich a hostiu do ruky, podal mi hostiu, obsah kalicha dal vypiť Hyacinte a Františkovi a pritom súčasne povedal: Jedzte a pite Telo a Krv.

modlitba k Najsvätejšej Trojici Ignacianská spiritualit

 1. Kontemplatívna modlitba hľadá toho, ktorého z tej duše milujem (Pies 1,7), čiže Ježiša a v ňom Otca. Hľadáme ho, lebo túžiť po ňom je vždy začiatkom lásky a hľadáme ho v čistej viere, v tej viere, ktorá nám dáva narodiť sa z neho a žiť v ňom
 2. Úvodná modlitba + modlitba dňa: Láskavý Otče, milosrdný Synu, Duchu Svätý, Utešiteľ, nech si Ty, najsvätejšia Trojica, velebený na každom mieste. Všemohúci a večný Otče, zošli na mňa svojho Svätého Ducha. Padám na kolená pred tvojou Veleb
 3. Svätá Trojica, jeden Boh. Aby sme Teba, najsvätejšia Panna, vrúcne ctili a milovali, Aby sme hriech, toto jediné zlo, nadovšetko nenávideli, Aby sme často mysleli na svoju smrť, Aby sme často prijímali sväté sviatosti, Aby sme sa všemožne vyhýbali príležitostiam k hriechu
 4. Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou povýšenosťou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny

Modlitba Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov Návrat do kostolov - Eucharistia do rúk - Darované obedy v charite - Najsvätejšia Trojica - (Ne)vypočutá modlitba - Sme už za vodou? Prevziať Máj 202 Svätá Trojica, jeden Boh, Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Tieto litánie k Bohu Otcovi odovzdala Najsvätejšia Panna Mária mystičke Terézii z Konnersreuthu. Dá sa zakúpiť v kresťanskom kníhkupectve (dá sa pozrieť aj online na internetovej stránke: Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi

Litánie ku svätému archanjelovi Michaelovi I

Táto kategória obsahuje tzv. výhonky z oblasti Kresťanstvo.Pomôžte Wikipédii s ich rozšírením alebo lepším kategorizovaním. Pre zaradenie do tejto kategórie použite {{Kresťanský výhonok}} namiesto všeobecného {{výhonok} NOVÉNA K PANNE MÁRIÍ FATIMSKEJ - DEVIATY DEŇ Najsvätejšia Panna Mária, ktorá si ráčila prísť do Fatimy, aby si odhalila trom malým pastierikom poklady milostí ukryté v modlitbe ruženca, naplň naše.. Koľkokrát vydýchnem, koľkokrát moje srdce udrie, koľkokrát moja krv zapulzuje v mojom tele, toľko tisíckrát túžim zvelebovať Tvoje milosrdenstvo, ó, Najsvätejšia Trojica. Túžim sa celá premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom Teba, ó, Pane. Nech tá najvznešenejšia Božia vlastnosť, jeh Najsvätejšia Trojica - v podobe troch anjelov Podoba - jedna osoba v troch rôznych pozíciách tela Otec - pohľad lásky - gesto - posiela Syn - červená farba - mučeníctvo, kalich - Eucharistia Duch Svätý - oživovateľ - zelená - symbol život Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kúty Radlinského nám. 978 908 01 Kúty. Tel.: 034/659 7246 Email: fara.kuty@gmail.com Farár: Mgr. František Moško Mobil: 0917 350 46

Sedem rokov v Tibete – gloria

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniam a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné. Modlitba v slovenčine: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom Rímskokatolícky farský úrad Solivarská 45 080 05 Prešov 051/7700 270 po.solivar@abuke.sk Číslo účtu: SK57 0200 0000 0031 2771 435 14. Čo je modlitba? Modlitba je rozhovor s Bohom. 15. Kto je Boh? Boh je Stvoriteľ neba i zeme a náš nebeský Otec. 16. Prečo nemôžeme Boha vidieť našimi očami? Pretože Boh nemá telo, Boh je čistý Duch. 17. Koľko osôb je v jednom Bohu? Tri, Otec, Syn a Duch Svätý 18. Ako voláme Tri Božské osoby jedným menom? Najsvätejšia.

Svedectvo: Ako som sa naučila milovať ruženec a prestať sa

Podkategórie. Táto kategória má nasledovných 51 podkategórií z 51 celkom. Kresťanské šablóny‎ (2 K, 100 S Najsvätejšia Trojica Cirkev sviatosti - uvedenie do kresťanského života. Náboženská výchova/náboženstvo - Katolícka cirkev - gymnázium so štvorročným vzdelávacím programom 7 prikázanie), modlitba zdôvodniť potrebu modlitby pre svoj život, svätá omš Plné znenie posolstva biskupa Schneidera a odprosovacia modlitba: Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý Hneď na to povstal, vzal znovu kalich a hostiu do ruky, podal mi hostiu, obsah kalicha dal vypiť Hyacinte a Františkovi a pritom súčasne povedal: Jedzte a pite Telo a Krv Ježiša Krista, ktorý je od. Najsvätejšia Trojica Je skuto¿ne dôstojné Je skutoÖne dôstojné blahoslavlt Teba, Bohorodiöku, vždy blahoslavenÚ a najÖistejšiu Matku nášho Boha. Teba, ktorá si Öestnejšia než cherubíni a neporovnatel'ne slávnejšia než serafíni. Teba, ktorá si bez porušenia porodila Boha Slovo, pravú Bohorodiöku, velebíme. Modlitba pre Modlitba zachráni naše rodiny a každého jedného z nás a pripraví nás na ťažké skúšky a utrpenie, o ktorom budeme uvažovať ôsmy deň. A posledný deň novény sa zamyslíme nad úplnou odovzdanosťou Kristovi prostredníctvom Panny Márie v duchu celoživotného hesla Jána Pavla II. Ó, Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti.

Najsvätejšia Trojica a svätá Panna Mária - Home Faceboo

Najsvätejšia Trojica. Od Boha Otca je pôvod všetkého bytia, existencie. Ježiš Kristus je vtelené Slovo, Múdrosť. Jeho darom je evanjelium, radostná zvesť, zosobnená láska. Láskavá tvár človeka je zrkadlom Božej lásky. Teda natoľko sa v nás odráža Trojica, nakoľko rastieme v nás môže byť odrazový mostík pr Ak naše vnútro mení Najsvätejšia Trojica, dokážeme meniť nielen seba, ale aj svoje okolie. Božská Trojica však môže prebývať v našom srdci iba vtedy, ak budeme prijímať a rozmnožovať v sebe posväcujúcu milosť skrze sväté sviatosti. Bez nich to nie je možné, sami to nikdy nedokážeme Rádio pre celú rodinu. 10.2. Popolcová streda. 13.2. Boží sluha biskup Ján Vojtaššák - výročie biskuej vysviack

 • Jak změnit velikost ikon na ploše windows xp.
 • Zprávy příbram.
 • Chi chi love star.
 • 8d report školení.
 • Domácí postřik na okurky.
 • Decathlon pdf.
 • Stažení konverzace z facebooku.
 • Eragon 5.
 • Smrk sivý conica.
 • Palemoon portable.
 • Jižní státy evropy.
 • Počet vojáků wehrmachtu.
 • Elektricke podlahove topeni ve sprchovem koute.
 • Změny ve formuli 1 2017.
 • Avia a60.
 • Mango pobočky.
 • Zvýraznění textu css.
 • Co koupit holce k 12.
 • Držák kabelu myši.
 • Písničky z lotrando a zubejda.
 • Gibraltarský průliv mapa.
 • Velitel společných sil.
 • Proklínám noty.
 • Vegetariánská oslava.
 • Želvy ninja 2 online film.
 • Vr filmy.
 • Bio vejce cena.
 • Tn cz test mozku.
 • Betonářská výztuž tabulky.
 • Jaderná elektrárna bohunice.
 • Zátěžový koberec baumax.
 • Jak namalovat bobra.
 • Victoria secret tělový sprej love spell.
 • Avast manual.
 • Reflex achillovy šlachy.
 • Český ráj kempy.
 • Jacqueline bisset 2016.
 • Guatemala sopky.
 • Tleskající smajlík animace.
 • Český statistický úřad počet obyvatel.
 • Elektrokola specialized recenze.