Home

Purkyňova vlákna

Purkyňova vlákna - Wikiwan

Purkyňova vlákna (lat. rami subendocardiales) se nacházejí v srdečním svalu, konkrétně v komorách, jakožto poslední výběžky převodního systému srdečního.. Popis. Z celého převodního systému byla tato vlákna objevena jako první Janem E. Purkyně, protože je lze na srdcích větších savců vidět ve formě světlé linky pod endokardem (vnitřní stěnou srdeční) Vyrobená vlákna jsou lisována do balíků o hmotnosti cca 200 kg a rozměrech přibližně 123 x 95 x 55 cm. Standardní kamion pojme okolo 20 t, tím se snažíme optimalizovat dopravní náklady na delší vzdálenosti. Poptáváme. Poptáváme. CzechFibre, spol. s.r.o. Purkyňova 74/2 110 00 Praha 1 - Nové Město. IČO: 07859074 DIČ.

CzechFibre Regenerovaná textilní vlákna

PPT - Převodní srdeční systém arytmie PowerPoint

Syndrom preexcitace komor. Za fyziologických podmínek je myokard síní elektricky spojen s myokardem komor pouze prostřednictvím Hisova svazku, který prostupuje skrze vazivový skelet do interventrikulárního septa.Vzruch z SA uzlu se šíří takto: SA uzel → internodální síňové spoje → AV uzel → Hisův svazek → Tawarova raménka → Purkyňova vlákna → myokard komor Mezi jeho objevy patří Purkyňovy buňky v mozečku v roce 1837 a o dva roky později Purkyňova vlákna v srdci. V roce 1839 navíc poprvé přišel s termínem protoplazma. Kdybychom měli vyjmenovat všechno, co Jan Evangelista Purkyně objevil a co se po něm dnes jmenuje, strávili bychom tím celý den Purkyňova vlákna. Modifikované srdeční svalová vlákna tvořící terminální část převodního systému srdce. Kód deskriptoru: A07.541.409.68

Purkyňova vlákna. 12 svodovéEKG 1. fyziologie Hisova-Purkyňova systému, event. přítomnost aberantnídráhy komor. extrasystoly-QRS komplex přichází. Johan Evangelist Purkinje (in Czech: Jan Evangelista Purkyně) was the one of the best known scientists of his time, he lived between 1787-1869. Purkinje was Czech anatomist and physiologist

Purkyňova 648/125. Nejpoužívanější mapový portál v ČR s celou řadou tématických map - základní, turistickou, cyklistickou, dopravní a plno dalších. Nabízí možnost reálného leteckého, panoramatického nebo 3D pohledu. Rozsáhlé množství obsahu, firem a turistických bodů zájmu. Umožňuje vyhledávání, plánování. Purkyňova vlákna převodního systému srdce - historie a současnost Purkyňových objevů. It has been 160 years now since Purkynje published the finding of conduction fibers in the heart in Archiv f. Anatomie u. Physiologie and it has been 166 years since his publication in polish version

Purkyňova vlákna. Vzruch vyvolávající srdeční činnost za normálních okolností vzniká vždy v SA uzlu, umístěném v pravé síni. Počet vzruchů generovaných v SA uzlu za minutu proto odpovídá srdeční frekvenci. Takovému normálnímu rytmu se říká sinusový. Z SA uzlu se vzruch šíří převodním systémem na obě. Purkyňova vlákna: vyústění T. ramének, přenos signálu na myokard; rychlost vzruchu 2 - 4 m/s ŘÍZENÍ SRDEČNÍ ČINNOSTI prodloužená mícha + hypothalamus → kardioregulační centru Purkyňova vlákna se nacházejí v srdečním svalu, konkrétně v komorách jakožto poslední výběžky tohoto systému. Ten určuje srdeční činnost, tj. systolu (stažení srdeční svaloviny) a diastolu (interval mezi dvěma systolami). Purkyňova vlákna jsou složena ze svalových buněk V roce 1837 objevil pyramidové buňky mozečku (Purkyňovy buňky); r. 1839 vlákna v srdeční svalovině (Purkyňova vlákna), modifikované svalové buňky, které zajišťují převod vzruchu v srdečních komorách Purkyňova vlákna jsou součástí převodního systému srdečního. Purkyňova vlákna vycházejí z Tawarových ramének a podílejí se na regulaci srdečního rytmu

Purkyňova vlákna Obr. 2: Převodní systém srdce. SA - sinoatriálním uzel, AV - atrioventrikulární uzel, HS - Hisův svazek, PR, LR - pravé a levé Tawarovo raménko, PV - Purkyňova vlákna [1] Buňky převodního systému srdce mají schopnost generovat vzruchovou aktivitu Purkyňova vlákna jsou specializované větve vláken jen pod endokardu (vnitřní vrstva) srdeční komory stěn. Tato vlákna sahají od atrioventrikulárních větví svazek do levé a pravé komory. Purkyňova vlákna rychle relé srdeční impulzy do myokardu (srdeční prostřední vrstva) komor působit obou komorách pro zadávání Jan Evangelista Purkyně. Jan Evangelista Purkyně, byl český anatom a fyziolog, který patřil ve své době k nejznámějším vědeckým kapacitám, žil v letech 1787-1869.Jeho jméno najdeme díky jeho objevům v řadě medicínských termínů (Purkyňovy buňky v neurofyziologie, Purkyňova vlákna v anatomii srdce, Purkyňovy obrázky a Purkyňův jev - oba pojmy z oftalmologie)

Jednotlivá svalová vlákna jsou spojena zvláštními můstky, které umožňují plynulou srdeční kontrakci. Ve svalovině je uložen speciální vodivý aparát srdeční automacie tj. koncentrace zvláštní svalové tkáně (uzlík síňový, síňokomorový, , Hisův svazek, Purkyňova vlákna) Ve Vratislavi mu na choleru zemřela manželka a obě dcery, zbyli mu dva synové, z nichž vynikl malíř Karel; tam také odváděl tvrdou badatelskou práci, která z něj činí zřejmě nejfrekventovanějšího eponyma české vědy: Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v malém mozku, Purkyňovy obrázky (vnímání světla okem. Známe také Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy obrázky, Purkyňův jev a řadu dalších útvarů a jevů, které nesou jméno tohoto velkého muže. Libochovice-Mikulov-Praha-Vratislav. Český fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof Jan Evangelista Purkyně se narodil 18. prosince 1787 na zámku v Libochovicích Převodní systém srdeční Sinoatriální uzel Atrioventrikulární uzel Hisův svazek, Tawarova raménka, Purkyňova vlákna Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 Řízení srdeční činnosti Funkce srdce Projevy srdeční činnosti Projevy srdeční činnosti Elektrické projevy Snímek 14 Snímek 15 Snímek 16 Snímek 17 Snímek 18 Látková.

Mezi prvními na světě přisoudil buňkám jejich stěžejní význam pro život. Je zřejmě nejfrekventovanějším eponymem české vědy: Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v malém mozku, Purkyňovy obrázky a jev (vnímání světla a barev okem) a řada dalších po něm nazvaných útvarů a jevů Purkyňova vlákna [podle J. E. Purkyně], vlákna složená z buněk srdeční svaloviny s modifikovanou vnitřní strukturou; součást převodního systému srdečního, koordinující stahy srdeční svaloviny Purkyňova vlákna, která zprostředkovávají srdeční rytmus. Když se zabýval studiem kůže, zjistil, že lidé mají na dlaních a bříšcích prstů kožní kresbu, která je u každého člověka odlišná Granulární buňky vysílají rovnoběžná (paralelní) vlákna k několika PB a působí na ně aktivačně (exitačně). Dále do dendritické koruny PB šplhají šplhavá vlákna (climbing fibers) - axony buněk napojených na smyslové ústředí rovnováhy v uchu a z extrapyramidových hybných olivárních jader v prodloužené míše

Purkyňova vlákna - jemná, světlá vlákna, ↑↑ sarkoplazma + pomocný převodní systém = internodální a interatriální spoje, akcesorní dráhy (zde patří např. parietální a septální atrioventrikulární spojky Každé raménko míří k pracovnímu myokardu komor, kde se větví na Purkyňova vlákna, která probíhají pod endokardem a šíří vzruch do stěny komor. V SA uzlu a AV uzlu je rychlost šíření vzruchu 0,02-0,1 m/s, ve zbytku převodního systému se vzruch šíří rychlostí až 4 m/s

- shluky zvláštní svaloviny mezi myokardem( uzel síňokomorový, uzel síňový, Hissův svazek, raménka, Purkyňova vlákna) - nervová soustava- činnost srdce obměňuje; nervová vlákna( inervují vnitřní orgány)- vegetativní vlákna - v blízkosti PSS. Krevní cévy: tepny, žíly, vlásečnic Krok 4: Purkyňova vlákna vzruchu . Ve spodní části srdce, atrioventrikulární svazky začnou dále rozdělit do Purkyňových vláken. Když se impulsy dosažení těchto vláken spouštějí svalových vláken v komorách dohody. Pravá komora posílá krev do plic přes plicní tepnu

Základy Funkční Anatomie Člověk

 1. Tam jsou Purkyňova vlákna. Ta vedou vzruch k buňkám srdečního svalu, který se na jejich základě začne stahovat a způsobuje tak pumpování krve. Bez Jana Evangelisty Purkyně bychom tedy asi nežili, respektive, bez částí organismů, které jsou s jeho jménem spojené. Přestože i J. E. Purkyně měl ve svém srdci ta svoje vlákna
 2. utu . KREVNÍ OBĚ
 3. Purkyňova vlákna do všech částí komor (0,08 - 0,1 s) - doba QRS (komorový komplex) •Depolarizace svaloviny komor začíná u člověka na levé straně mezikomorového septa a pokračuje napravo k srdečnímu hrotu •Obrací se podél komorových stěn. •Poslední části, které jsou depolarizovány, jsou části levé komory a
 4. Purkyňova vlákna: Modifikované svalové buňky, součást převodního systému v srdeční svalovině. Odpovídají za vedení vzruchu k buňkám myokardu, které se pak stahují tak, aby srdce pumpovalo krev z komor do aorty. Purkyňův váček: Zárodečný terčík ptačího vajíčka, obsahující jádro samičí pohlavní buňky (něm

Purkyňova 2640/93 (Adresa) • Mapy

 1. Jan Evangelista Purkyně, (18. prosince 1787, podle křestní matriky 17. prosince, Libochovice (zámek) - 28. července 1869 Praha -Nové Město) byl český fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof; otec malíře Karla Purkyně. Svým příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk s jádry (v Karolinu roku 1837) se stal jedním ze spoluzakladatelů..
 2. Purkyňova vlákna Purkyňův efekt Purkinje. Buňka •základní morfologická a funkční jednotka organismu schopná všech životních projevů (metabolismus, růst, dráždivost, rozmnožování a pohyb), která je za určitých podmínek schopná samostatné existenc
 3. raménka a Purkyňova vlákna). Co arytmii způsobuje, zjistí lékař elektrokardiografickým vyšetřením (EKG). Podle tvaru vln a kmitů zaznamenaných na elektrokardiogramu z několika svodů, jejich výšky i různé vzdálenosti určí, která z těchto částí převodního systému srdečního je (a jak) postižena
 4. Tato studie dokumentovala, že Purkyňova vlákna přežívající v místě nekrózy myokardu mohou být zdrojem ektopické aktivity i dlouho po zhojení AIM. I v těchto případech lze spouštěcí fokus odstranit úspěšně pomocí katetrizační ablace. Arytmická bouře u nemocných s ostatními kardiálními patologiem
 5. Řízení srdeční činnosti Převod ze SA uzlu až na Purkyňova vlákna je zpožděný = asi 0,06 s Následek tohoto zpoždění - postupné smršťování svaloviny síní a komor = sled systol a diastol Regulační mechanismy: 1. převodní systém srdeční a jeho zpoždění 2. vegetativní nervový systém parasympatikus - nervus vagus - X. hlavový ner

Jan Evangelista Purkyně: Opakovat už známé věci je mi

Quadrio v samém srdci české metropole propojuje nabídku špičkových kanceláří a obchodní centrum se zázemím pro odpočinek a volný čas. Atraktivní poloha na centrálním dopravním uzlu, moderní architektura a vysoká kvalita služeb splňují současné nároky na pracovní prostředí a životní styl • SA uzel, Hisův svazek, AV uzel, Tawarova raménka, Purkyňova vlákna (méně myofibril a větší průměr nežli u pracovního myokardu) F. Nervová tkáň 45. Nakreslete a popište neuron • perikaryon (soma), jádro, jadérko, Nisslova substance (granulární endoplazmatické retikulum), mitochondri Purkyňova vlákna Sinoatriální uzel. 7.4.2017 7 EKG . 7.4.2017 8 . 7.4.2017 9 EKG svody • Končetinové svody - Bipolární (Einthovenovy) I, II, III - Unipolární (zesílené Goldbergovy) aVR, aVL, aVF • Hrudní (Vilsonovy - kolagenní + elastická vlákna • na povrchu endotel • připojují se k fibrózním prstencům srdečního skeletu • jsou bezcévné • cípaté, poloměsíčité, ostatní (Purkyňova vlákna) 7.4.2017 1

PPT - EKG VYŠETŘENÍ (1) seminář z patologické fyziologieJan Evangelista Purkyně :: ZNÁMÝ LÉKAŘ

Převodní systém srdeční - WikiSkript

 1. Purkyňova vlákna, sděleno v diss. B. Palickiho »De musculari cordis structuræ, t., 1839, a v několika přednáškách v učené spol. slezské). Společně s G. Valentinem, pozdějším prof. fysiologie v Bernu, Purkyně propracoval dopodrobna vířivý či míhavý pohyb řasinek epithelových, zvláště u vyšších obratlovců
 2. Purkyňova vlákna. Poslední část tohoto systému byla pojmenována podle vynikajícího českého přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně (žil na přelomu 18. a 19. století) - viz zajímavosti, který je poprvé popsal. Je příjemné, když celá světová odborná literatura používá v odborném názvoslov
 3. § Na pravé a levé raménko - Purkyňova vlákna. o Je potřeba aby vzruch došel až k Purkyněho vláknům - způsobují systolu komor Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů.
 4. • Purkyňova vlákna - rychlost vedení 3 - 3,5 m/s vlastní frekvence 20 - 40 bpm Sinusový rytmus - vzruch začíná v SA uzlu Junkční rytmus - vzruch se tvoří v AV uzlu Aktivace komorového myokardu - z vnitřní strany k vnější Repolarizace komorového myokardu - opačným směre
 5. Purkyňova vlákna-se nacházejí v srdečním svalu, konkrétně v komorách, jakožto poslední výběžky převodního systému srdečního,vedou vzruh až k jednotlivým bunkám srdeční svaloviny a způsobují jejich stah. pylová láčka(samčí gametofyt).
 6. Koncová vlákna, na která přichází impuls z Tawarových ramének, se nazývají Purkyňova vlákna. Tyto vlákna přenášejí impulzy na myokard komor.[5] Obr. 2.2 Převodní systém srdce. 1-Thorelův svazek; 2-Weckebachův svazek; 3-Jamesů

Purkyňova vlákna . Převodní systém srdeční se od ostatní svaloviny liší svou histologickou strukturou. Základ převodního systému tvoří předsíňový uzlík, uložený ve stěně pravé předsíně, z něhož se vzruchy šíří na uzlík síňokomorový, uložený na hranicích pravé předsíně a pravé komory lidského srdce Ve Vratislavi odváděl tvrdou badatelskou práci, která z něj činí zřejmě nejfrekventovanějšího eponyma české vědy: Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v mozečku a řada dalších po něm nazvaných útvarů a jevů. Jan Evangelista Purkyně Roku 1850 se Purkyně vrátil na pražskou lékařskou fakultu. Založil. Ve Vratislavi odváděl tvrdou badatelskou práci, která z něj činí zřejmě nejfrekventovanějšího eponyma české vědy: Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v mozečku a řada dalších po něm nazvaných útvarů a jevů

Termíny jako Purkyňovy buňky, Purkyňova vlákna či Purkyňovy obrazce a řadu dalších se stále učí medikové a biologové na všech vysokých školách příslušného zaměření, stejně jako teorie, které formuloval. Předním vědcem světového významu se Purkyně stal především díky výzkumům buňky, významné. dále na Purkyňova vlákna. [1] 2.1.6 Řízení srdeční činnosti Dosaţení odpovídajícího srdeþního výdeje je hlavním cílem srdeþní þinnosti. Řízení srdeþní þinnosti je zaměřeno na změnu srdeþní kontrakce a na frekvenci srdeþních stahů dle metabolického nároku tkání

Purkyňova vlákna Tawarova raménka se dále větví na Purkyňova vlákna, která vzruch rozvádí na pracovní svalovinu komor. Purkyňova vlákna také mají schopnost automacie. Tato funkce se za fyziologických okolností neprojevuje, neboť frekvence produkovaná vlákny je velmi nízká 20-40 stahů za minutu. - Jednotlivá vlákna těchto svazků (Purkyňova vlákna) pak vstupují do svalů srdečních komor. Šíření vzruchu touto cestou a jeho přesné načasování jsou základní podmínkou pro to, aby srdce pracovalo efektivně. Obrázek 5: Převodní systém srdeční Patří k nim řada po něm nazvaných útvarů a jevů jako Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v malém mozku, Purkyňovy obrázky - vnímání světla okem, Purkyňův jev - vnímání barev okem. V roce 1850 se J. E. Purkyně vrací na pražskou lékařskou fakultu. Založil fyziologický ústav, stal se členem. Purkyňova vlákna - převádějí signál, který dorazil do spodní části komor, svalovým buňkám. Komory se proto začínají stahovat odzdola nahoru, takže snáze vypuzují krev směrem k velkým tepnám (jejich ústí je nahoře)

Purkyňova 74/2 (Adresa) • Mapy

Purkyňovy buňky nebo Purkyňova vlákna v anatomii? Ne, vítězem by se nejspíš stal dnes zcela zapomenutý Georg Joseph Kamel. O koho šlo a čím si to zasloužil, připomíná v rubrice Stalo se tento den Ing. František Houdek. Superčervi, kteří se živí polystyrénem. Představte si, že před vámi leží hromada polystyrenu Purkyňova vlákna ; rozvádí vzruchy po celém komorovém myokardu; Vlastnosti PSS: - automacie (samočinnost) autonomie (nezávislost → srdce je schopné tepat i mimo tělo) rytmicita (pravidelnost) Reakce myokardu na podněty mimosrdeční Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kabala Oběhový systém zajišťuje stálé proudění krve a tedy plnění všech jejich funkcí. Krev obíhá v uzavřené soustavě cév po tlakovém spádu, energii uděluje srdce

Jan Evangelista Purkyně - Wikipedi

Otázka č. 27: Purkyňova vlákna jsou umístěna: Odpovědi: v levé síni v myokardu komor obě tvrzení jsou mylná nebudu odpovídat Otázka č. 28: Sinusový (sinoatriální) uzlík: Odpovědi: je umístěn v levé síni je primárním centrem srdeční automacie - tzn. udává rytmus srdce je v pravé komoře nebudu odpovída Purkyňova vlákna jsou jedinečným srdečním end-orgánem. Další histologické vyšetření ukazuje, že tato vlákna jsou rozdělena ve stěnách komor. Elektrický původ síňových vláken Purkinje přichází ze sinoatriálního uzlu.. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné aberantní kanály, jsou vlákna Purkyňova navzájem výrazně chráněna kolagenem nebo srdeční kostrou V srdečním svalu určil Purkyňova vlákna, která zprostředkovávají srdeční rytmus. Když se zabýval studiem kůže, zjistil, že lidé mají na dlaních a bříšcích prstů kožní kresbu, která je u každého člověka odlišná. Tímto poznatkem vlastně položil základy daktyloskopie. Objevil i takzvaný Purkyňův zárodečný. - Malpighi - 1661 - objev krevních vlásečnic a jejich funkce; Purkyně - purkyňova vlákna v srdci . Srdce (cor, kardia - řecky) - dutý svalový nepárový orgán, dutina hrudní - vlevo, mezi plicními laloky; hmotnost 340g, mimi 30g → zajišťuje neustálou cirkulaci krve v cévním řečišt Konečným větvením Tawarových ramének jsou Purkyňova vlákna zajišťující dobrý převod vlny depolarizace na pracovní myokard obou komor. Fyziologická křivka. Jak uvedeno výše, EKG křivka vzniká jako záznam aktivity buněk myokardu v čase

Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom - WikiSkript

Purkyně se díky výsledkům své práce stal slavným a dodnes jsou po něm pojmenovány nové objevy, ústavy nebo třeba univerzity. V srdci např. najdeme Purkyňova vlákna, v mozečku jsou Purkyňovy buňky, v očním lékařství se při vyšetření reakce oka na světlo používají tzv. Purkyňovy obrázky nebo tzv Purkyňova vlákna SA uzel Sval síní AV uzel T. raménko Purk. vlákna ECG Sval komor QRS 0.4 0.60.2 1 Aorta Subend. přední ram. Čas (s) P T U Subendokardiální zadní raménko Internodální spoje H. svazek Převodní systém srdeční (2

a) Tawarova vlákna b) Purkyňova vlákna c) síňokomorový uzel d) Purkyňův svazek e) Hisův svazek f) žádná odpověď není správná 12. Pokud se systolická hodnota TK ustálí v 18-ti letech věku na 120 mmHg (Torr), měla by být v 40 letech věku hodnota systolického TK v Torrech:. raménkem, dále přes Purkyňova vlákna k pracovním buňkám srdečního svalu. Důležité je, že stah každé ze dvou srdečních komor je tzv. synchronní. To znamená, že se celá komora stahuje najednou. Srdeční komoru si můžet

Jan Evangelista Purkyně

Hisův svazek, Tawarova raménka a Purkyňova vlákna. Primárním centrem srdeční automacie je SA uzel, v něm se tvoří vzruchy o nejvyšší frekvenci a ty se pak šíří na AV uzel. AV uzel fyziologicky zpozdí vedení vzruchu, z toho důvodu se dříve stahují síně než komory a je tak zajištěno efektivní plnění komor krví Mělké terapeutická šíře, negativní vliv na vodivosti v atrioventrikulárního uzlu a Purkyňova vlákna His (pokud předpoklady) jsou dobře známé jako vysoce arytmogenní riziko. Různé srdeční rytmus - nejčastější komplikace předávkování drog a snížení tolerance pacienta k nim, jakož i jejich kombinace s řadou léků Některé objevy jsou nazvány jeho jménem, např. změna světlosti barev v šeru Purkyňův jev, jádro živočišné vaječné buňky Purkyňův zárodečný měchýřek, nervové buňky v malém mozku Purkyňovy buňky, Purkyňova vlákna v srdci V dubnu 1868 náhle zemřel Purkyňův mladší syn, malíř Karel Purkyně Purkyňova vlákna. Během srdečního cyklu kolísá tlak krve: (vyberte 2) v žílách. v tepnách. v aortě. v dutých žílách. Trávení bílkovin začíná: v ústní dutině. v žaludku působení trypsinu. v žaludku působení pepsinu. v tenkém střevě. Na trávení v tenkém střevě se účastní: (vyberte 2) lipáza. pepsin.

Purkyňova vlákna - příznaky a léčb

anatomicky se PSS skládá ze dvou uzlíků sinoatriální a atrioventrikulární dále vzruch jde přes Hisův svazek na Tamarova ramínka a Purkyňova vlákna. běžně používáme 4 elektrody na končetiny a 6 na hrudní Než je impulz vzniklý v oblasti horní duté žíly, převeden na stěnu pravé komory a odtud raménky převodního systému na Purkyňova vlákna komorového myokardu, dochází k časovému zpoždění (asi 0,06 sec.) v myokardu (působí především na Purkyňova vlákna převodního systému srdečního) se uplat-ňuje jako antiarytmikum třídy Ib. Jako aneste-tikum způsobující místní znecitlivění je dobře snášen a jen ojediněle se po jeho podání vy-skytují alergické reakce (2). Metabolizuje se v já

PPT - Oběhový systém PowerPoint Presentation, free

Připomněl také, že důležitou součástí srdečního převodního systému zodpovědného za regulaci srdečního rytmu jsou takzvaná Purkyňova vlákna, která jsou pojmenována podle absolventa naší lékařské fakulty a významného vědce J. E. Purkyněho 7. Regulace srdeční činnosti a činnosti cév klíčová slova: funkční morfologie srdce, převodní systém srdeční, sinusový uzel, atrioventrikulární uzel, Hisův svazek, Tawarova raménka, Purkyňova vlákna, primární automacie (72 tepů), sekundární automacie (nodáln Z této kůlny pocházejí medicínské pojmy jako Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v malém mozku, Purkyňovy obrázky a další. Při tom vydává překlad dvou svazků Schillerových básní, překládá do polštiny Čelakovského a píše o ruské literatuře

Radio PrahaJak a proč ovlivňuje alkohol Purkyňovy buňky v mozečku

Jan Evangelista Purkyně znamy-lekar

Purkyňova vlákna (v srdci), Purkyňovy obrázky (vnímání světla okem), přírodovědec, pozorovatel a experimentátor. stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie, mezi prvními na světě přisoudil buňkám jejich stěžejní význam pro život Sinusový uzel AV-uzel Hisův svazek Purkyňova vlákna Systém vedení vzruchů v srdci Následkem těchto patologických jevů může dojít k nepravidelnému nebo zpomalenému srdečnímu tlukotu. V tomto případě je tělo - zejména při tělesném zatížení - zásobeno nedostatečným množstvím kyslíku

Jan Evangelista Purkyně | znamy-lekarElektrokardiografie

Oběhová soustava Oběhová soustava = cévní soustava = srdce+ cévy (žíly, tepny, vlásečnice) · činnost srdce a krevní oběh popsal v 17. stol. Wiliam Harwey · Obratlovci mají cévní soustavu uzavřenou Cévy · Tepny (artérie) se větví na menší tepénky. Protéká v nich většinou krev okysličen v Purkyňova vlákna. Levé raménko přechází na stěnu levé komory, kde se dále dělí na přední a zadní svazek, na které navazují Purkyňova vlákna komor. Pokud selže tvorba vzruchů v nadřazených centrech, má převodní systém komor schopnost vytvářet náhradní centrum s frekvencí vzruchů 30 - 40/min. (1, 8, 10, 12 z něj vedou svazky svalových vláken - Hisův můstek, která se v srdeční přepážce rozdělují na dvě raménka, končící ve svalovině obou komor - Purkyňova vlákna. srdce je také inervováno vegetativními nerv PURKYNĚ rami subendocardinales = Purkyňova vlákna (konečné větévky Tawarových ramének pod endokardem obou komor (převodní srdeční soustava)) Purkyňovy buňky (velké bb. ve stratum pukinjese mozečku) RANVIER Nodulus Ranvieri = Ranvierův zářez (mezery v myelinové pochvě na rozhran K translokaci základního pacemakru dochází proto, že internodální trakty obsahují Purkyňova vlákna, která mají schopnost automaticky tvořit rytmus. Díky tomu může dojít k utlumení dominujícího rytmu. Ke změně díky přechodnému bloku dochází tehdy, když se mění vlna P, ale nemění se tepová frekvence

 • Louskáček autor.
 • Filé zdravé recepty.
 • Il volo shop.
 • Indiana jones and the temple of doom csfd.
 • Teroristické útoky v evropě 2018.
 • Just dance 2018 youtube.
 • Tomb raider game 2018.
 • Letnění strelicie.
 • Mission impossible wiki cz.
 • Letnění strelicie.
 • Sarkastické stěry.
 • Odplyňovací zařízení.
 • Životopis s fotografií vzor.
 • Pečené batátové hranolky.
 • Miami freeport ferry.
 • Rámy na plakáty 50x70.
 • Hromadný převod jpg do pdf.
 • Punisher edna.
 • Ror kurz.
 • Nakresli jedním tahem.
 • Weber architekt.
 • Betonový plot kalkulace.
 • Lord farquaad.
 • Djkt west side.
 • Kuba wiki.
 • Španělská deka bazar.
 • Kdo může být poslancem.
 • Sportobchod hokej.
 • Mangový dort recept.
 • Nejlepší knihy pro nejmenší děti.
 • Odstranění žlučníkových kamenů laserem.
 • Bmw x1.
 • Přejedené miminko.
 • Vlnova delka svetlo.
 • Tranzistorový zesilovač výpočet.
 • Forrest gump piano.
 • Youtube prasátko peppa jízda vlakem.
 • Indiana jones and the temple of doom csfd.
 • Babička charakteristika.
 • Paletové vozíky brno.
 • Tate modern vstupné.