Home

Elektrárny prezentace

Elektrárna - Wikipedi

V 80-tých letech byly vybudovány první zkušební sluneční elektrárny. V roce 1999 dosáhl instalovaný celosvětový špičkový výkon slunečních článků hranici 1 Gigawattu (tj. jako jeden blok Temelínské elektrárny), roční tempo růstu je již po několik let 20-40% 1kW, malé elektrárny napětí 230 V (příp. 400 V), s výkonem do cca 15 kW, střední a velké elektrárny již poskytují vyšší napětí, někdy v až řádu kilovoltů a výkony až 3 MW na jednu větrnou elektrárnu. Využitelný potenciál energie větru velmi ovlivňuje typ navržené větrné elektrárny a její výkon Fungující elektrárny. První přílivová elektrárna byla postavena v roce 1913 v Anglii v hrabství Cheshire, která nesla jméno Dee Hydro Station.První významná přílivová elektrárna byla spuštěna v roce 1966 ve Francii na řece Rance v oblasti Bretaně.V současné době ji provozuje Électricité de France, má špičkový výkon 240 MW a skládá se z 24 turbín Transcript Prezentace - elektrárny NÁZEV ŠKOLY: Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou , Smetanova 123 AUTOR: Mgr. Hana Dvořáčková NÁZEV: VY_32_INOVACE_52_ELEKTRÁRNY TEMA: FYZIKA ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2598 ELEKTRÁRNY Seznámení s typy elektráren, schémata jednotlivých elektráren, procvičení ÚVOD Elektrárny vyrábějí elektrickou energii pro domy.

Jaderné elektrárny - Digitální učební materiály RV

 1. Prezentace Google vám umožní prezentace vytvářet, upravovat je a spolupracovat na nich s dalšími lidmi, ať už jste kdekoli. A to zcela zdarma
 2. Prezentace. Prezentaci ve formátu PowerPoint (.ppt): https://sdrv.ms/WfSWKy Elektrárna však byla poruchová a v 70. letech 20. století se na reaktoru elektrárny A-1 staly 2 havárie (jedna s oběťmi na životech). První gererace reaktorů, některé elektrárny jsou s typem MAGNOX ještě v provozu, zejména ve Velké Británii..
 3. 5.6. Jaderné elektrárny Od 60. let se po celém světě rozvíjí výstavba jaderných elektráren a dnes se v nich vyrábí skoro pětina světové výroby elektřiny. V ČR máme dvě elektrárny - Dukovany a Temelín (obě používají vodu jako moderátor), ty vyrobí přibližně jednu třetinu energie, kterou spotřebujeme za jeden rok
 4. Elektrárny a elektrická energie Elektrická energie Prezentace aplikace PowerPoint Druhy elektráren Tepelná elektrárna Uhlí Ropa, zemní plyn Biomasa → biopalivo Jaderná elektrárna Uran Vodní elektrárna Voda Větrná elektrárna Vítr Solární (sluneční) elektrárna Slunce Přílivová elektrárna Síla moře - příliv a.
 5. V roce 2014 vyrobily větrné elektrárny v ČR 477 GWh elektřiny (brutto) a na celkové výrobě elektřiny v ČR se tak podílely z 0,55 %. V roce 2015 se výroba elektřiny z větrných elektráren poprvé přehoupla přes 0,5 TWh elektrické energie. Přesto patří větrné elektrárny ke zdrojům, které v ČR vyrobí nejméně elektřiny
 6. tepelné sluneční elektrárny aj.). TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY * * Absorber Základem odsiřovací jednotky je absorbér, který slouží jako pračka spalin. SO2 ve spalinách je pohlcován v absorbéru stykem s vodní suspenzí vápence (absorbentem), která.

Vodní elektrárna: referá

 1. Fotovoltaické elektrárny (FVE) stavíme z kvalitních monokrystalických 120 článkových panelů AEG AS-M1443-H o výkonu 450 Wp, které se vyznačují vysokou účinností a velmi výhodně nastavenými záručními podmínkami. Zákazníci oceňují především 12letou záruku na výrobní vady a 25letou lineární záruku na výkon panelů
 2. Kontrola v roce 1990 také zjistila, že v okolí elektrárny dosahuje intenzita radiace 20násobku přirozené úrovně. Ve vrtech byla ve spodní vodě nalezena velká koncentrace radioaktivního tritia, až 11 000 000 Bq/l (norma pro pitnou vodu činí 700 Bq/l, pro ostatní vody 5 000 Bq/l; byla tedy více než 2000násobně překročena)
 3. Rozdělení : Vodní elektrárny dělíme na : 1) vodní elektrárny. 2) malé vodní elektrárny. 3) přečerpávací vodní elektrárny. 4) přílivové elektrárny. Funkce : Ve vodních elektrárnách voda roztáčí turbínu, ta je na společné hřídeli s . elektrickým generátorem (dohromady tvoří tzv. turbogenerátor)
 4. imální obsluhu a lze je ovládat na dálku. Na plný výkon mohou najet za n ěkolik
 5. JADERNÁ ELEKTRÁRNA = je výrobna elektrické energie resp. technologické zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. V principu se jedná o parní elektrárnu, ve které se energie získaná jaderným reaktorem používá k výrobě páry v parogenerátoru
 6. PŘIPOJTE SE K SUPER RYCHLÉ SÍTÍ Z POHODLÍ OBÝVÁKU. Super rychlý internet v první lokalitě Karlovy Vary - Tuhnice; Ideální pro zábavu i prác

V portfoliu energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a případně v možnostech budoucího využití ve větším rozsahu Navrhujeme a realizujeme ostrovní a hybridní fotovoltaické elektrárny. Prodáváme panely, regulátory, baterie, měniče a další komponenty potřebné pro ostrovní elektrárnu. Vhodné pro chatu, chalupu, karavan, jachtu nebo rodinný dům Solární-energie.info, informační portál o sluneční energii a vším s ní spojeném. Naleznete u nás jak obecné informace o vlastnostech, východách a možnostech využití sluneční energie, tak konkrétní informace pro firmy, domácnosti i jednotlivce o solárních technologiích a produktech Základní princip fungování jaderné elektrárny. Ve všech typech elektráren vzniká elektřina v generátoru, poháněném rychle se otáčející turbínou. Zatímco v případě vodních a větrných elektráren roztáčí turbínu přímo energie vodního proudu či větru, u tepelných elektráren ji rozpohybuje pára Velké elektrárny s výkonem až několik tisíc kilowatů naopak dodávají energii do veřejné rozvodové sítě. Kvůli nižším nákladům na jejich výstavbu i provoz bývají elektrárny často sdružovány do větrných farem či parků - v České republice je největším z nich Větrná farma Kryštofovy Hamry na Chomutovsku

Sluneční (solární) energie: referá

Jaderné elektrárny neprodukují skleníkové plyny, proto nedochází ke znečištění ovzduší. V okolí elektrárny Temelín nebyly za celých deset let měření zaznamenány zvýšené radiační hodnoty, ani nebyl potvrzen dopad provozu elektrárny na zdravotní stav obyvatel v jejím okolí Domů Prezentace PROTUR v elektrárně Ledvice 11.06.2020 Ve čtvrtek 4. června proběhla za účasti generálního ředitele Pavla Cesneka a manažerů Miloše Janečka a Petra Frydrycha v areálu Elektrárny Ledvice slavnostní prezentace systému čtyř turbín PROTUR Velké vodní elektrárny a přečerpávací vodní elektrárny v ČR V roce 2015 vyrobily vodní elektrárny v ČR 1 795 GWh elektřiny, z čehož 1 002 GWh vyrobily MVE. Zatímco výroba klasických vodních elektráren v ČR má v posledních 10 letech kolísavý charakter, u PVE lze pozorovat jasně rostoucí trend spojený zejména s. Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu zvou české firmy ke společné účasti na vysoce specializované misi výrobců elektrárenské techniky do Kazachstánu s návštěvu konkrétních subjektů působících v oblasti dodávek technologií pro elektrárny, a to vždy na bázi dvoustranných jednání. Vzhledem k silnému růstu výroby v posledních několika letech.

Elektrárny Elektrárna slouží k výrobě elektrické energie. Elektrárny rozlišujeme podle prvotní energie. Rozlišujeme: a) Elektrárny tepelné-tyto elektrárny využívají tepelnou, chemicky vázanou energii uvolňovanou při spalování fosilního paliva (uhlí, ropa, zemní plyn ap.) Elektrárny Jaderné elektrárny (JE) Palivo: Využívá se převážně oxidu uraničitého (UO2) mírně obohaceného o štěpitelný izotop uranu 235U Palivo obsahuje 2 - 5% tohoto izotopu Jak funguje JE - část I. - vznik tepla a primární okruh Štěpením jader uranu vzniká teplo, které je ihned odváděno chladicí demineralizovanou vodou Ohřátá voda cirkuluje v primárním. Současné elektrárny Z ekologického hlediska rozlišujeme zdroje obnovitelné a neobnovitelné. Jako neobnovitelné zdroje energie jsou označovány ty, jejichž množství je omezené, potenciální regenerace dlouhodobá a hrozí jejich brzké (v řádech desítek nebo stovek let) úplné spotřebování Vodní elektrárny Vodní elektrárny se začali stavět už dříve, aby voda nepoškodila lidem majetek. Proto se začali stavět záchytné přehrady. Energie vodních toků patří k nejstarším energetickým zdrojům. Vodní elektrárny využívají energii vodních zdrojů (vodní toky, mořský příliv)

Elektrárny se dělí podle způsobu pohybu generátoru. Tepelná elektrárna - zdrojem tepla pro ohřev vody, aby vznikla pára, která pohání generátor, je uhlí. Jaderná elektrárna - zdrojem tepla pro ohřev vody, aby vzikla pára, která pohání generátor, je štěpná reakce např. jader uranu c) Elektrárny vodní: využívají kinetickou a potenciální energii vodních zdrojů (vodní toky, mořský příliv). Těchto elektráren je u nás celá řada. Jedněmi z mnoha jsou např. vodní elektrárny Lipno I, Lipno II, Kamýk, Orlík, Slapy, Štěchovice a Vrané, které tvoří takzvanou Vltavskou kaskádu Téma prezentace: Havárie jaderné elektrárny Černobyl. Typ souboru: prezentace PPTX. Přidal(a): kaja96 . Stáhnout [953.53 KB] Popis materiálu: Prezentace popisuje den, kdy vybouchl Černobyl (plus mapa místa). Proč se experiment v jaderné elektrárně prováděl? Příčiny výbuchu a další

Přílivová elektrárna - Wikipedi

Pološpičkové elektrárny - kryjí spotřebu danou střední částí diagramu zatížení, doba využití maxima je u nich až 4500 hodin za rok. Jedná se o tepelné elektrárny na dovážené palivo a vodní elektrárny s denní akumulací. Špičkové elektrárny - pracují ve špičkové části diagramu denního zatížení, dob elektrárny jsou předmětem sporů, neboť podle některých je jejich provoz rizikový (černobylská havárie) a také vznikají problémy s . uskladněním jaderného . odpadu. Podle jiných jsou zase . jaderné elektrárny levným, ekologickým zdrojem . energie. Rakousko . dlouhodobě nesouhlasí s provozem jaderné elektrárny Temelí elektrárny na pevná paliva, automobilová doprava atd. Opatření ke snížení škodlivin: průmyslové závody a tepelné elektrárny budují čistící zařízení, do automobilů se montují katalyzátory, místo olovnatých benzínů (Special, Super) se používá bezolovnatý benzin (Natural) Jaderné elektrárny prezentace. Jaderné elektrárny.Zatím bez komentáře. Top 10 událostí z energetiky za poslední týden. Jaderné elektrárny. 13 komentářů.V ČR navzdory koronaviru roste zájem o střešní solární instalace Téma prezentace: Havárie jaderné elektrárny Černobyl

jsou tepelné elektrárny celosvětově hlavním zdrojem E !!! International Energy Agency předvídá 65% vzrůst spotřeby uhlí pro roky 2005 až 2030. Spotřeba uhlí vzroste v Číně do roku 2030 o 120 %, v Indii o 80 % Prezentace aplikace PowerPoint Author Tato prezentace slouží pro obecné seznámení s provozem exkurzí na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Další informace o elektrárně najdete na stránce majitele a provozovatele elektrárny, energetické společnosti ČEZ zde... Přejeme příjemné zážitky spojené s návštěvou elektrárny Dlouhé stráně Anotace: Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky, •jaderné elektrárny fungují podobně jako elektrárny tepelné, •rozdíl oproti tepelné elektrárně je v tom, že místo parního kotle má jaderný reaktor, ve kterém probíhá štěpení některých těžkých prvků, nejčastěji uranu 235, za. Tepelné elektrárny Pára roztočí turbínu a alternátor Pára svou vnitřní energii předává nejdříve ve vysokotlakém, poté v nízkotlakém díle parní turbíně, kterou roztáčí.Pro vyšší účinnost se pára po průchodu částí turbíny vede zpět do kotle k tzv. mezipřihřátí, při kterém se opět zvýší teplota, a pak se znovu zavede do střednětlaké a nízkotlak

Prezentace - elektrárny slideum

Tepelné elektrárny. mají obrovské dopady na životní prostředí,potřebují velké zdroje vody pro výrobu páry . ložiska hnědého uhlí a největší elektrárny jsou v severních Čechách . Prunéřov, Počerady, Tušimice, dále v Polabí . Chvaletice, a na Ostravsku . Dětmarovice Které vodní elektrárny patří mezi TOP 5 v české energetice? Jaký mají výkon a kolik elektřiny vyrobí? Podívejte se s námi na největší vodní elektrárny v České republice! I přesto, že v České republice nejsou pro výrobu energie z vody úplně optimální podmínky (chybí zde prudké horské toky a hustá říční síť), hraje vodní energie při výrobě elektřiny.

Nezkreslená věda - vzdělávací cyklus Akademie věd ČR Odborným garantem tohoto dílu se stal RNDr. Vladimír Wagner CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. K.. Ve fotovoltaických elektrárnách bylo vyrobeno 2,6 % energie, na vodní elektrárny připadlo 2,3 % a na větrné 0,8 % vyrobené elektřiny. V Jihomoravském kraji v roce 2019 elektrárny vyrobily 1 762,9 GWh elektrické energie, což bylo pouze 2,0 % výroby energie v ČR. Ve srovnání s ostatními kraji to byl podíl 8. nejvyšší, resp.

Česká republika se zavázala Evroé unii, že do roku 2020 pokryje více než 13 procent své spotřeby energie obnovitelnými zdroji. Mezi nejvýznamnější obnovitelné zdroje energie patří solární, větrné a vodní elektrárny a také elektrárny na biomasu.Dalšími obnovitelnými zdroji jsou geotermální energie, tepelná čerpadla a přílivové elektrárny Prezentace 2; Prezentace 3 Betonáže Demolice ocelových konstrukcí Dlouhodobě byl využíván v průběhu celé Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov 2 při demolici původních zařízení, výstavbě nových zařízení, při stavebních úpravách chladících věží.Nejen pro účely naší společnosti nachází velké. Bezpečnost nové elektrárny. Prezentace probíhala v prezentačním sále poblíž reaktorového bloku VVER-1000. Týkala se zejména reaktorů VVER-1200 a systému Multi-D, který se používá se při výstavbě 6. a 7. bloku Novovoroněžské elektrárny

Vyrábíme malé vodní elektrárny, rentabilní a ekologicky šetrné zdroje energie. Nabízíme projektování a výstavbu kompletních vodních elektráren s turbínami Crossflow, Kaplan, Pelton, Francis. Ukaž na mapě Prezentace firmy: CINK Hydro - Energy k.s Elektrárny. Tato práce se věnuje výrobě elektřiny. Tato prezentace, s bohatou obrazovou přílohou, shrnuje popis planety, historii, objevování planety a odpovídající obrázky. Venuše. Práce charakterizuje vlastnosti Venuše, včetně její dráhy a srovnává ji se Zemí

Prezentace Google - zdarma vytvářejte a upravujte

Česká společnost pro větrnou energii je dobrovolná organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání větrné energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Cílem společnosti je podpora využívání energie větru, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské. Solární elektrárny. Solární elektrárny. Solární elektrárny > Webová prezentace byla spuštěna. Webová prezentace byla spuštěna. 18.06.2010 10:46. Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s.

Vodní elektrárny; Jaderné elektrárny; Uhelné elektrárny; Besedy a soutěž Co víš o energetice Stahuj zdarma. Aplikace. 3D energetika; Encyklopedie; Pro děti; Ostatní aplikace; Média ke stažení. Energetické zdroje. Uhelné elektrárny; Jaderné elektrárny; Plynové a paroplynové elektrárny; Vodní elektrárny; Sluneční. Prezentace skupiny. Skupina REVITAL GROUP vznikla koncem 90. let založením společnosti REVITAL GROUP a dále společnosti REVITAL SERVIS s.r.o., v oblasti závazkového práva, řešení pohledávek a právních služeb. Následně byla založena společnost IPA-Information Protection agency s.r.o. a společnost Revital-stavební servis s.r.o. K poškození elektrárny došlo 11. března 2011 v Japonsku, během tsunami a zemětřesení. Tato katastrofa byla ohodnocena číslem 7 (nejvyšším) stupněm Mezinárodní stupnice jaderných událostí jako v Černobylu. Tato havárie byla, ale daleko komplikovanější. Bohužel o této havárii Japonská vláda statečně mlžila Větrné elektrárny Energie a ekonomika ve světě 3.A Jan Frydrych Větrné elektrárny Vítr patří k nevyčerpatelným zdrojům energie Větrné elektrárny patří k historicky nejstarším využívaným zdrojům energie U nás jsou možnosti využití energie větru, vzhledem k přírodním podmínkám omezené Výroba slouží k osvětlení, vytápění objektů, ohřívání vody.

Prezentace :: Jaderné informac

Velké uhelné elektrárny by mohly přijít o výjimky na překračování limitů znečištění ovzduší.... Bezemisní elektrárny převzaly žezlo energetiky Spojeného království 15. ledna 201 Mise dodavatelů technologií pro uhelné elektrárny do Kazachstánu 2021. Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu zvou české firmy ke společné účasti na vysoce specializované misi výrobců elektrárenské techniky do Kazachstánu s návštěvu konkrétních subjektů působících v oblasti dodávek technologií pro elektrárny, a to vždy na bázi dvoustranných.

Větrné elektrárny - princip, rozdělení, elektrárny v Č

Elektrárny Next2Sun se mohou napájet do systému i tam, kde již sítě téměř vyčerpávají kapacitu díky konvenčním větrným a fotovoltaickým elektrárnám. Náš fotovoltaický systém těží přímo ze situace na trhu: vzhledem k tomu, že ceny elektřiny jsou obvykle nižší v poledne a vyšší v ranních a večerních. Pokud máte přebytky elektřiny z domácí fotovoltaické elektrárny, můžete ji výhodně prodat za tržní cenu. Energetický start-up bezDodavetele už od června nabízí domácnostem možnost odebírat zelenou elektřinu a plyn za velkoobchodní ceny, a to díky platformě, která virtuálně propojuje zákazníky s tuzemskými výrobci. Nové elektrárny, plynojemy, nemocnice, čističky vod či železniční koridory. Chorvatská ekonomika dostala vstupem do Evroé unie mohutný impulz a chystá další investice za peníze z unijních fondů. Podílet se na nich mohou čeští dodavatelé, kteří mají v zemi u Jadranu. Předpoklady pro úspěšný provoz malé větrné elektrárny. Podle velikosti vrtule a výrobní kapacity můžeme rozlišovat tři základní typy větrných elektráren: malé, střední a velké.Malými větrnými elektrárnami nazýváme taková zařízení, jež mají instalovanou kapacitu do 60 kW a průměr vrtule maximálně 16 m. Podtypem v této kategorii jsou tzv. mikrozdroje (s.

Fotovoltaická elektrárna 2,7 kWp na klíč Solární Expert

Více než 4 miliardy pro NZÚ a NPŽP Příjmy SFŽP jsou dány například zákony, platbami za využívání přírodních zdrojů a znečišťování životního prostředí, splátkami poskytnutých půjček, pokutami za poškození životního prostředí, ale i penězi ze státního rozpočtu určenými na refundaci nákladů souvisejí Trh je soustředěn v Asii, kde je instalováno 87 % celosvětové plovoucí solární kapacity a kde plovoucí elektrárny vznikají zejména na energetických a zavlažovacích vodních dílech. Nabízíme možnosti efektivní komerční prezentace online a také na konferenci a výstavě Smart Energy Forum. Zobrazit nabídku Jaderná reakce je velmi rychlá. Obsluha elektrárny je v naprostém šoku. Za pouhé 4 vteřiny se výkon reaktoru zvýšil stokrát. Když zareagují, čili stisknout tlačítko nouzového vypnutí, které spouští regulační tyče, je už pozdě. Situace je kritická, výkon vyletí na 30 000 MW a celý mechanismus se začíná postupně. prezentace a záznamy vystoupení naleznete níže. záštitu udělili: místopředseda vlády ČR a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček základní komponenty jaderné elektrárny a jejich funkci a soustředí se na bezpečnost jaderné elektrárny a její místo v energetickém mixu. Přednáška je doprovázená promítáním.

Obnovitelné zdroje energie: Model jaderné elektrárny

 1. Téma prezentace: Tepelné elektrárny Typ souboru: prezentace PPTX Přidal(a): Jan Jadrn
 2. Části plovoucí elektrárny: 1 - zadní stabilizační, 2 - střední část se strojovnou, 3 - přední nárazová část plavidla. b) Mořský příboj. Takové elektrárny fungují např. v Japonsku a francii. Jejich mechanismus je založen na silných otřesech, které vyvolává svými nárazy příbojové vlnění
 3. Island prezentace Author: Mgr. Iva Roubalíková Last modified by: ZŠ Těšetice Created Date: 5/4/2008 4:33:13 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: Základní škola Těšetice Other title
 4. Tepelné elektrárny 66 %. Jaderné elektrárny 30 %. Vodní elektrárny do 3,7 % . Dukovany - jaderná elektrárna. Dalešice - vodní elektrárna. Větrná elektrárna - Jesenicko. Zpracovatelský průmysl. Odvětví zpracovatelského průmyslu podle nové mezinárodní klasifikace. 1

ACS plochy pro velké jeřáby. V letech 2013 - 2015 jsme v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II pro belgickou společnost ACS Anti Corrossion Structures (www.acs-pi.eu) zabývající se výrobky z termoplastu nebo sklolaminátem vyztuženého plastu dodávali veškeré zemní a stavební práce potřebné pro vybudování tzv Jaderná energie Fyzika ZŠ - 9. ročník Creation by IP&RK Jednotka energie v jaderné fyzice MeV - megaelektronvolt, 1 eV (elektronvolt) - energie, kterou získá elektron, jehož náboj je roven elementárnímu elektrickému náboji e, urychlením v elektrickém poli o napětí 1 V, 1 eV = 1,6 . 10 -19 J dozimetr Významné jaderné havárie Jaderná havárie je havárií jakéhokoliv.

Prezentace Google je jednoduchý a přehledný program ve stylu tradičního Powerpointu. Jednotlivé snímky mohou být provedeny v jednom z jedenácti rozvržení stránky, případně si lze nadefinovat vlastní design. Vkládat lze prakticky vše, co vás napadne, od obrázků, přes videa, grafy a tabulky, až po textová pole a diagramy Ve čtvrtek 4. června proběhla za účasti generálního ředitele Pavla Cesneka a manažerů Miloše Janečka a Petra Frydrycha v areálu Elektrárny Ledvice slavnostní prezentace systému čtyř turbín PROTUR. Ty byly v chemické úpravně vod ledvické elektrárny zprovozněny letos v únoru a slouží zde k ekologické výrobě elektrické energie, primárně využívané k osvětlení. Téma prezentace: Tepelné elektrárny. Typ souboru: prezentace PPTX. Odebrané teplo se odvádí z elektrárny do řeky či prostřednictvím chladicích věží do ovzduší. Elektřina vyrobená z generátoru se odvádí do blokového transformátoru a transformuje se na velmi vysoké napětí (400 kV Anotace Škola: ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres MB Třída: 9. ročník Období : 2.pololetí školního roku 2011/2012 Výstup: prezentace Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Obor: Zeměpis Tematický okruh: Světové hospodářství Využití: interaktivní tabule, dataprojektor, monitory žáků Pomůcky: Školní. elektrárny a průmyslovézávody nevhodnéobdělávánípůdy výpar z nátěrů, sprejůna vlasy, aerosolových sprejůa rozpouštědel. 2) přírodnízdroje • prachz přírodních zdrojů, obvykle z oblastíZemě.

Vodní elektrárn

Jaderný reaktor, jaderná elektrárna - FYZIKA 00

Procvičování. Základní škola MOCHOV. Menu a widgety. ÚVOD; Předměty. Matematika. 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. roční ČESKÁ REPUBLIKA ENERGETIKA Spotřeba energie v ČR Zdroj ČEZ Cena energie Výroba elektrické energie Tepelné - 55% Jaderné - 27% Vodní - 3% Alternativní zdroje, teplárny - 15% po roce 89 privatizace elektráren a rozvodných sítí (skupina ČEZ) Tepelné elektrárny Co spalují? energetické uhlí, lignit, biomasu 90. léta odsíření Prunéřov II. - největší tepelná. Sluneční elektrárny. Využití sluneční energie je buď přímé, nebo nepřímé. Přímé. pro výrobu elektrické energie (Fotovoltaický článek) v zemědělství (skleník) zpracování užitkové vody (ohřev ale též desalinace a desinfekce), vytápění, Nepřímé. Nepřímo se sluneční energie v přírodě přeměňuje na

Vodní elektrárny Skupina ČEZ - O Společnost

 1. Ochrana zdraví. Návaznost na platné předpisy - zákoník práce, zákony . o zdravotních službách, zákon . o veřejném zdravotním pojištěn
 2. - fotovoltaické elektrárny. Prezentace, popřípadě referát, by měl obsahovat charaktristiku daného typu elektráren, jednoduchý popis jak elektrárna funguje, jaké zdroje využívá, výpis několika největších elektráren daného typu podle výkonu v ČR, výhody a nevýhody v porovnání s ostatními typy elektráren (výkon, vliv.
 3. Prezentace používané pro výuku . Co nás čeká v 9. ročníku; Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky; OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU. Úvod do chemie (opakování) Chemické látky a směsi (opakování) Poznáváme složení látek (opakování) Chemické reakce (opakování) Chemické prvky (opakování) Chemické prvky a.

Obnovitelné zdroje Skupina ČEZ - O Společnost

Vodstvo. V kraji jsou tři vodní nádrže - Dalešice, Mohelno a Vírská přehrada. Tyto nádrže jsou nejčastěji používány jako zdroje pitné vody a nebo jsou na nich vybudovány menší vodní elektrárny Charakteristika: Prezentace seznamuje s energetickou situací České republiky. Nejprve ji souhrnně charakterizuje a poté se věnuje jednotlivým způsobům výroby elektřiny u nás od uhelných po větrné elektrárny Větrné elektrárny vyrábějí elektřinu 70-85 % dní v roce a v tyto dny ještě jejich výkon kolísá v závislosti na rychlosti větru. Z celoročního 100% výkonu se těmito skutečnostmi dostávají asi na 30 %. Tato hodnota, která udává skutečně vyrobenou elektřinu, se nazývá kapacitní faktor POSOUZENÍ DOPADŮNA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZÁMĚRU KOMPLEXNÍ OBNOVY ELEKTRÁRNY PRUNÉŘOV II Tisková konference Ministerstva životního prostředí Praha, 29.4.2010 Rut Bízková ministryněživotního prostředí Jaroslava Honová ředitelka odboru posuzování vlivůna ŽP Jan Kužel ředitel odboru ochrany ovzduší Jan Maršák ředitel odboru integrované prevence a IR

Ostrovní elektrárny, s

Prezentace pro Rotary klub Třebíč Členové Rotary klubu Třebíč se dlouhodobě věnují charitativní činnosti a organizují mimořádně úspěšný mezinárodní projekt Rotary Youth Exchange (tzn. dlouhodobé i krátkodobé výměnné pobyty studentů po celém světě), což je zvídavé veřejnosti známo Na délku doby návratnosti fotovoltaické elektrárny má velký vliv možnost čerpat nějakou dotaci. Pro majitele rodinných domů je stále otevřený program Nová zelená úsporám, který běží od roku 2016 až dosud. Dotace může činit až 50% investice a maximálně 155 tis. Kč, v některých krajích (UL, KV, MS) dokonce až 170.

Větrné elektrárny Věžnice | Skupina ČEZ - O SpolečnostiPolsko | Skupina ČEZ - O Společnosti

Výhody i nevýhody sluneční energie - Solární-energie

Jak funguje jaderná elektrárna a jaké výhody přináší

Czech Energy Team - Fotovoltaické elektrárny, solární energieČeská asociace ocelových konstrukcí - Aktuálně - OcelovéStřekov | Skupina ČEZ - O Společnosti

Anotace: Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky, Princip fungování tepelné (uhelné) elektrárny: Teplo, které se uvolňuje spalováním v kotli ohřívá vodu a mění ji v páru. Pára je přiváděna do turbíny, což je zařízení mechanicky spojené s. Následující prezentace zobrazuje větrné elektrárny při pohledu z různých míst obce Borová. Použité snímky byly pořízeny v měsíci červnu 2013 v obci Borová, pohledy byly zpracovány nezávislým odborníkem. Pro Vaši orientaci prezentace obsahuje mapu míst, ze kterých byly fotografie pořízeny Německé či francouzské elektrárny v minulém červenci během déle trvajícího horka a sucha čelily sérii problémů. Ta začíná malým průtokem vody v řekách. Další problémy vyvolává vysoká teplota vody, což komplikuje chlazení jaderných a uhelných elektráren. Pokud navíc teplota v řece přesahuje 25 stupňů. Ostrovní elektrárny neboli ostrovní systémy, jak se někdy tyto elektrárny označují momentálně zažívají v Evropě i v České republice boom. Základní ostrovní elektrárny nebo-li ostrovní systémy, které nejsou propojeny s distribuční elektrickou sítí , jsou označovány jako ostrovní nebo také off-grid

 • Astry druhy.
 • Asthenia basenji.
 • Ncis herci.
 • Atlantické souostroví.
 • Autobus praha opočno.
 • Geometry dash.
 • Panenka chou chou vypsana fixa.
 • Úzkosti v těhotenství diskuze.
 • Kdy jít na gynekologii v těhotenství.
 • Nutribullet koktejly.
 • Židovské zvyky.
 • Narozeninová písnička od svěráka.
 • Skladba betonové podlahy na terénu.
 • Fedora upgrade 29 30.
 • Poštovné zdarma bonprix 2018.
 • Děkuji za vše co pro mě děláš.
 • Laminování karlovy vary.
 • Zahradní architekt hradec králové.
 • Jalovec plazivý.
 • Druhá mocnina tabulka.
 • Deskriptivní nevědomí.
 • Male krevety recept.
 • Egypt hadi.
 • Placka eu.
 • Kim čong il.
 • Pelety pro morcata.
 • Lada e shop.
 • Rucniky stanex.
 • Časový spínač na din lištu.
 • Postroj julius k9 power – červený.
 • Centrála fbi.
 • Digitalis jed.
 • Krém na ekzém.
 • Betonový plot kalkulace.
 • Mafia 1 cheat table.
 • Takovýto pravopis.
 • Plynovky 8mm.
 • Tommy hilfiger peněženka.
 • Kdy chodí pošta.
 • Tepelné čerpadlo vzduch voda 20kw cena.
 • Srst anglicky.